GENEL KURUL GÜNDEM
2018-04-14
  Sayın Üyemiz,   Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 mart 2018 salı günü saat:18.00 de dernek merkezinde olağan genel kurul toplantısı yapılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı  14.04.2018 Cumartesi günü saat:11.00 de aynı yerde yetersayı aranmaksızın yapılacaktır. Hazır bulunmanız önemle rica olunur.   23.02.2018                                                                                   YÖNETİM KURULU       G Ü N D E M                       1.Yoklama ve açılış, 2.Divan seçimi ve saygı duruşu, 3.Faaliyet ve hesap raporları ile denetim kurulu raporunun okunması 4.Raporlar üzerinde görüşme 5. Yönetim ve Denetim Kurulunun aklanmasının oya sunulması 6.Yeni dönem bütçe tasarısının okunması görüşülmesi ve oya sunulması 7..Seçimler ( Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi ) 8..Dilekler ve Kapanış  ...