OLAĞAN GENEL KURUL
2015-04-11
Sayın Üyemiz, Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 4 Nisan 2015 cumartesi günü saat:11.00 de dernek merkezinde olağan genel kurul toplantısı yapılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11.04.2015 Cumartesi günü saat:11.00 de aynı yerde yetersayı aranmaksızın yapılacaktır. Hazır bulunmanız önemle rica olunur. 10.03.2015 YÖNETİM KURULU G Ü N D E M 1.Yoklama ve açılış, 2.Divan seçimi ve saygı duruşu, 3.Faaliyet ve hesap raporları ile denetim kurulu raporunun okunması 4.Raporlar üzerinde görüşme 5.Yeni dönem bütçe tasarının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması 6.Dilekler ve Kapanış...